Kontrola dostępu SATEL

System kontroli dostępu ACCO


Link do strony: https://www.satel.pl/

ACCO jest modularnym system kontroli dostępu (SKD) – jego architektura bazuje na kontrolerach przejść, które mogą pracować samodzielnie lub tworząc sieć.

Z zalet systemu ACCO korzystać można zarówno w prostych systemach kontroli dostępu obsługujących pojedyncze przejścia, jak również w bardziej rozległych instalacjach wymagających scentralizowanego zarządzania.

Struktura systemu

Moduły kontroli dostępu ACCO można za pomocą magistrali RS-485 łączyć w sieć składającą się nawet z 255 takich kontrolerów. Za komunikację między nimi a komputerem odpowiada konwerter ACCO‑USB, natomiast do programowania i administrowania systemem wykorzystuje się oprogramowanie ACCO-SOFT-LT. Do realizacji funkcji kontroli dostępu niezbędne są zaś urządzenia identyfikujące użytkowników, takie jak czytniki kart zbliżeniowych czy klawiatury.

Szerokie możliwości współpracy

Kontrolery ACCO obsługują czytniki wykorzystujące formaty transmisji EM Marin i Wiegand 26, 32, 34, 36, 40, 42, 56 oraz czytniki pastylek DALLAS. W ramach systemu ACCO możliwe jest zintegrowanie terminali innych producentów, w tym także czytników biometrycznych, czy nietypowych formatów kart zbliżeniowych.

Dodatkowe urządzenia w systemie

Wejścia i wyjścia dostępne w modułach ACCO rozszerzają funkcjonalność systemu. Można do nich podłączać takie urządzenia, jak np. przyciski otwarcia drzwi lub urządzenia sygnalizacyjne. Złącza umożliwiają także współpracę z systemami sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) lub systemami sygnalizacji pożarowej (SSP). Dzięki temu, podczas np. włamania wybrane drzwi zostaną automatycznie zablokowane, a w razie pożaru – odblokowane, umożliwiając sprawną ewakuację. Z kolei zdarzenia generowane w ramach modułu kontroli dostępu mogą wywoływać określone reakcje SSWiN lub SSP.

Łatwa konfiguracja i zarządzanie systemem

Do konfigurowania systemu, jak i administrowania jego zasobami służy ACCO-SOFT-LT – intuicyjne oprogramowanie o rozbudowanych możliwościach.

* Z jego pomocą można zarządzać bazą użytkowników, ustalać ich uprawnienia czy schematy dostępu.
* Dostępna jest również weryfikacja tożsamości za pomocą zdjęcia, która sprawdzi się w obiektach, w których realizowana jest ochrona fizyczna – operator szybko zweryfikuje tożsamość osoby posługującej się identyfikatorem.
* Uzupełnieniem możliwości oprogramowania ACCO-SOFT-LT jest funkcja graficznego odwzorowania systemu – na planie nadzorowanego obiektu mogą znajdować się różne elementy, takie jak wizualizacje przejść, ikony kamer, a także kontrolerów, których stan prezentowany jest w czasie rzeczywistym.
* Dodatkowo, bezpośrednio z poziomu tak stworzonej mapy, można zmieniać stan poszczególnych przejść (np. odblokowywać je).